POVEZ SPIRALOM I BUŠENJE PAPIRA I KARTONA

  • Mašina za spiralni povez DCA-520
  • Mašina za bušenje knjižnog bloka za spiralni povezMP-600